Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Łużyckie Centrum Rozwoju

Kolorowy pasek

Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : referent biurowy

Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy : referent biurowy

 

1.        Wymagania niezbędne:

a.       obywatelstwo polskie,

b.       ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

c.       korzystanie z pełni praw publicznych,

d.       nie karany za przestępstwo z winy umyślnej,

e.       cieszy się nieposzlakowana opinią,

f.         wykształcenie średnie, preferowane wyższe pedagogiczne,

g.       biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych MS Office (Word, Exel, Power Point), poczty elektronicznej, skanera,

h.        znajomość języka czeskiego w stopniu podstawowym,

i.         dobry stan zdrowia.

2.       Wymagania dodatkowe:

a.       wiedza z zakresu administracji publicznej i prawa samorządowego,

b.       wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, systematyczność i komunikatywność.

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.       informowanie klientów Łużyckiego Centrum Rozwoju o sprawach załatwianych
w jednostce i procedurach ich załatwiania,

b.   koordynacja działań związanych z organizacją szkoleń,

      -przygotowywanie ofert szkoleniowych,

      -przeprowadzanie naboru uczestników,

      -organizacja wykładowców, trenerów; przygotowywanie umów w tym zakresie,

      -przygotowywanie programów i harmonogramów szkoleń,

      -przygotowywanie zaświadczeń i innych dokumentów związanych z organizacją szkoleń,

c.   obsługa klienta Gminnego Centrum Informacji Zawodowej,

d.   świadczenie usług biurowych (redagowanie pism, obsługa urządzeń biurowych),

e.   prowadzenie badań ankietowych i analiz dotyczących satysfakcji klientów,

g.       dostarczanie korespondencji (dokumentów) mieszkańcom i instytucjom na terenie Miasta Lubań.

h.       wykonywanie innych zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Łużyckiego Centrum Rozwoju.

 

4.       Wymagane dokumenty:

a.       list motywacyjny,

b.       życiorys – curriculum vitae,

c.       kserokopie świadectw pracy,

d.       kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie,

e.       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f.        referencje (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia),

g.       oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych D.U. z 1996r.Nr 62, poz.286 z późn.zm.),

h.       zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisko na które prowadzony jest nabór,

i.         oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Łużyckiego centrum Rozwoju, Rynek – Sukiennice 38, 59-800 Lubań lub pocztą na adres ŁCR
z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko:

Referent biurowy”

 

w terminie do dnia 17.10.2008r.

 

Aplikacje, które wpłyną do ŁCR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju, Rynek- Sukiennice 38, Lubań.

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi.zmianami ) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

 

                                                                                  Marzena Różańska

 

                                                                                  Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju

 

 

 

 

                                                                                Lubań, dnia 2 października 2008 r.

Metadane

Źródło informacji:Anna Zawłocka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Zawłocka
Data wprowadzenia:2008-10-02 13:44:44
Opublikował:Anna Zawłocka
Data publikacji:2008-10-02 13:47:17
Ostatnia zmiana:2008-10-02 13:47:17
Ilość wyświetleń:2623
.
., . .

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij