Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Łużyckie Centrum Rozwoju

Kolorowy pasek

Przetarg pisemny nieograniczony na najem części lokalu użytkowego w nieruchomości zabudowanej przy ul. Armii Krajowej 30 w Lubaniu

                                                                                                                     

Lubań,12.06.2013r.

 

 

      ŁCR.2014/4/2013

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

 

D y r e k t o r    Ł u ż y c k i e g o   C e n t r u m  R o z w o j u

 

o g ł a s z a

 

przetarg pisemny nieograniczony

 

 

na najem części lokalu użytkowego w nieruchomości zabudowanej przy ul. Armii Krajowej 30 w Lubaniu,  w obrębie działki nr 42/7,Obręb III, AM 4, I piętro- budynek B, KW 28470 o powierzchni

 

 

Lokal użytkowy przeznaczony jest na działalność magazynową.

 

 

Nieruchomość można oglądać od 12.06.2013r. do 14.06.2013r. od środy do piątku  

w godzinach od 12:00 do 15:00, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem

tel. 75 646 53 85.

          

 

 Termin zagospodarowania części lokalu: czerwiec 2013r.

 

Miesięczna stawka czynszu wynosi 3,50 zł/1m2 netto(słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy).

 

W załączeniu plan sytuacyjny pomieszczenia.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 14 czerwca 2013r. do godz.13:00 w biurze Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu, ul. Rynek –Sukiennice 38 pisemnej oferty przetargowej.

 

Otwarcie ofert w części jawnej odbędzie się w dnia 14 czerwca 2013r. o godz. 14:00

w budynku Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu, Rynek- Sukiennice 38.

 

 

 

 

 

 

Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ŁCR oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej ŁCR.

Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenie.

Druk można pobrać w biurze Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu, ul.Rynek-Sukiennice lub na stronie www.lcr.luban.pl w dziale „Przetargi”.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2.      datę sporządzenie oferty;

3.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4.      oferowaną cenę najmu;

5.      planowany sposób zagospodarowania.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych: „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 30 w Lubaniu nieruchomości zabudowanej w obrębie działki nr 42/7,Obr.III, AM4, KW 21897”.

 

Informacje o przetargu udzielane są w biurze Łużyckiego Centrum rozwoju w Lubaniu, ul. Rynek- Sukiennice 38, tel. 75 646 53 85.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Załącznik nr 1 do

                                                                                                              Ogłoszenia o przetargu nr ŁCR.2014/4/2013 z dnia 12.06.2013r.

 

 

 

 

 

…………………………..

Pieczątka firmowa oferenta

 

 

                                              

                                               O F E R T A   P R Z E T A R G O W A

 

Na najem części lokalu użytkowego nr42/7 przy ul. Armii Krajowej 30 w Lubaniu, I piętro- budynek B, KW 28470.

 

 

 

1)      Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwa lub firma oraz siedziba, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

 

…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………

 

2)      data sporządzenia oferty: …………………………………..

 

3)      Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń:

 

Oświadczam, że zapoznałam/Em się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

 

 

                                                                                        ………………………………….

                                                                                        Czytelny podpis osoby/ osób uprawnionych

                                                                                                                     do reprezentowania oferenta

 

4)      Oferowana cena najmu:…………/m2

 

 

 

 

…………………………

Podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania oferenta

Załączniki

przetarg (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Michał Łukjaniec
Data utworzenia:2013-06-12 10:22:17
Wprowadził do systemu:Anna Zawłocka
Data wprowadzenia:2013-06-12 10:21:11
Opublikował:Anna Zawłocka
Data publikacji:2013-06-12 10:22:57
Ostatnia zmiana:2013-06-12 10:23:11
Ilość wyświetleń:3669
.
., . .

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij